1. 1 Ange datum
  2. 2 Välj nivå
  3. 3 Dina uppgifter
  4. 4 Bekräfta
  5. 5 Betalning

Välj försäkringens längd

Korrigera uppgifter

Med Alandias reseförsäkring kan du känna dig trygg om något skulle inträffa på resan. Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall behöver du inte oroa dig för dyra vårdkostnader och eventuell hemtransport. Om du skulle bli sjuk före resan som gör att du inte kan åka, träder avbeställningsskyddet in och ersätter dina resekostnader.

Det första du skall göra för att skapa en reseförsäkring är att välja antal dagar du vill att din reseförsäkring skall gälla. Vi erbjuder reseförsäkringar med ett specifikt antal dagar. Välj det alternativ som passar just din resa bäst.

Välj antal dagar som du vill att din försäkring skall gälla, eller en årsförsäkring, samt vilken dag försäkringen skall börja.

Om något av ovanstående alternativ inte passar för dig, vänligen kontakta oss på tel. +358 18 29 000 eller sänd e-post till alandiaperson@alandia.com, eller gå in på www.alandia.com/person-privat/privat/reseforsakring. Om du ska jobba, idrotta på din resa, eller är bosatt i Sverige vänligen kontakta oss, för att få offert på försäkring.