Feedback
Vad du som kund tycker om oss är viktigt. Här kan du lämna synpunkter, klagomål eller förslag till förändring gällande din försäkring/ ditt försäkringsbolag. Vill du ha ett svar på din feedback är det viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter nedan. OBS! Besvär över ett försäkringsärende lämnas i enlighet med gällande försäkringsvillkor.
Kontaktuppgifter
Förnamn:  
Efternamn:  
Gatuadress:
Postnummer:
Postanstalt:
Telefonnummer:  
E-post:    
Ärende
Vad gäller ärendet:  
Beskriv ditt ärende:  
Är du kund hos oss från tidigare:

Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen.
Behandling av personuppgifter