Skadeanmälan: Brandskada

Vänligen fyll i nedanstående formulär. Fälten markerade med * är obligatoriska men vi ber dig fylla i samtliga fält.

Kund/Kontaktuppgifter
Förnamn:*
Efternamn:*
Personnummer/Organisationsnummer:*
Mobil:*
E-post: *
Försäkringsnummer:
Skadeinformation
Båtmodell:*
När inträffade skadan: *
Klicka här för att välja ett datum!
Var inträffade skadan: *
Var uppkom branden:
Har skadan uppkommit efter blixtnedslag:
Har båten varit ansluten till det fasta elnätet när brand uppstod:
Uppkom branden i samband med vinterförvaring:
Är händelsen polisanmäld:
Beskriv händelseförloppet:
Beskriv skadan:
Har reparatör vidtalats:
Båtens värde före skadan:
Uppskattad reparationskostnad:
Övrig information:
Har du bilder/dokument på skadan kan du ladda upp dem här:
Momsredovisningsskyldig:
Försäkringstagarens bankkontonummer:
Ort:
Utanför ordinarie kontorstid kan du komma i kontakt med våra skadereglerare genom att ringa 08-630 02 45. Följ sedan instruktionerna på telefonsvararen.
Alandia Försäkring behandlar sina kunders personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, vilket innebär att försäkringsbolaget inte lämnar ut uppgifter om sina kunder till utomstående förutom då utlämnande av uppgifterna är stadgat i lag.