Alandia Skadeanmälan: Brandskada

Vänligen fyll i nedanstående formulär. Fälten markerade med * är obligatoriska men vi ber dig fylla i samtliga fält.

Kund/Kontaktuppgifter
Förnamn:*
Efternamn:*
Personnummer/Organisationsnummer:*
Mobil:*
E-post: *
Försäkringsnummer:
Skadeinformation
Båtmodell:*
När inträffade skadan: *
Klicka här för att välja ett datum!
Var inträffade skadan: *
Var uppkom branden:
Har skadan uppkommit efter blixtnedslag:
Har båten varit ansluten till det fasta elnätet när brand uppstod:
Uppkom branden i samband med vinterförvaring:
Är händelsen polisanmäld:
Beskriv händelseförloppet:
Beskriv skadan:
Har reparatör vidtalats:
Båtens värde före skadan:
Uppskattad reparationskostnad:
Övrig information:
Har du bilder/dokument på skadan kan du ladda upp dem här:
Momsredovisningsskyldig:
Försäkringstagarens bankkontonummer:
Ort:
ALANDIA FÖRSÄKRING ABP BUSINESS ID 0145065-2
ÅLANDSVÄGEN 31, P.O. BOX 121, AX-22101 MARIEHAMN. PHONE +358 18 29 000.

WWW.ALANDIA.COM
Alandia