Alandia Bostadsansökan

Bostadsansökan gäller lägenheter i Mariehamn. För att ansöka om bostad måste den sökande vara myndig.

För att behålla sin plats i bostadskön måste man meddela sitt intresse kvartalvis per mail eller på tel. 018-29000. Om önskat objekt blir ledigt kontaktas sökanden per telefon.

Vi tar ut två månadshyror i deposistion. Vi beaktar endast ansökningar där kreditupplysning medges.

* Obligatoriska uppgifter!

Sökandes personuppgifter
Förnamn: *
Efternamn: *
Personnummer: *
Telefonnummer: *
E-post:

Personuppgifter för make/maka/sambo/partner
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Telefonnummer:
E-post:

Barn
Barn:
Ålder:

Husdjur
Ja /Nej
Vad för djur:

Uppgifter om försörjning
Försörjning:
Yrke/försörjning: *
Arbetsgivare/studieplats: *
Nettoinkomst per månad: *
Kreditupplysning: Jag godkänner att Alandia Försäkring gör kreditupplysning:

Uppgifter om bostad
Storlek av lägenhet: *
Antal kvadratmeter önskas: *
Maxhyra i €: *
Önskemål om område:
Andra önskemål:

ALANDIA FÖRSÄKRING ABP BUSINESS ID 0145065-2
ÅLANDSVÄGEN 31, P.O. BOX 121, AX-22101 MARIEHAMN. PHONE +358 18 29 000.

WWW.ALANDIA.COM
Alandia